Hoogbouw

Voor de inzameling van het restafval wordt in de hoog- of gestapelde bouw in Purmerend gebruik gemaakt van ondergrondse containers in de buurt van het complex of er zijn inpandige voorzieningen.
Bij sommige complexen is hier ook ruimte voor oud papier en karton.

Bij hoogbouw of gestapelde bouw wordt op dit moment nog geen gft afval gescheiden ingezameld.

Voor het gescheiden inzamelen van glas, plastic/blik/pak en textiel kunnen bewoners uit de hoogbouw gebruik maken van de centrale verzamelcontainers in de wijken.

Afvalpas

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een ondergrondse container voor het restafval, dan is een afvalpas - gekoppeld aan het huisadres - nodig om de container te kunnen openen. Er staan op de meeste locaties ook ondergrondse containers voor papier. Deze containers zijn vrij toegankelijk.

Bent u uw afvalpas kwijt?

Een nieuwe afvalpas kunt u telefonisch aanvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 452 452.

U kunt de nieuwe pas persoonlijk ophalen bij de balie van het stadhuis. Neem een legitimatie-bewijs mee zoals bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs. Als u uw nieuwe pas heeft ontvangen wordt de oude geblokkeerd. Voor een vervangende afvalpas worden kosten in rekening gebracht.

Storingen

Een storing van de ondergrondse container kunt u telefonisch melden bij de gemeente (0299) 452 452.