Asbest

Asbest zit o.a. in: gevels, dakbeschot, branddeuren, golfplaten, in en om schoorstenen of cv-installaties en kachelafdichting, plantenbakken, vloerzeil, oude strijkplanken en warmhoudplaatjes. Twijfelt u of uw spullen asbest bevatten, behandel dit dan net als asbest. Gemeente Purmerend behandelt asbestgelijkend materiaal altijd als asbest.

Omdat asbest gevaar kan opleveren voor de gezondheid moet u hier uiterst voorzichtig mee omgaan.

  1. Voor verwijdering dient u eerst een sloopmelding te maken
  2. Haal verpakkingsmateriaal op bij de milieustraat
  3. Pak het asbest altijd dubbel in. Verklein of verbreek asbest nooit! 
  4. Breng het asbesthoudend afval naar de milieustraat.  U mag maximaal 35 m2 per perceel aanbieden.

Asbest mag nooit in uw container aangeboden worden.

Let op: Schade die ontstaat door het niet juist aanbieden van asbesthoudende materialen verhaalt de gemeente Purmerend op u.

Lees hier de meest gestelde vragen