Van afval naar grondstof, wat betekent dat eigenlijk?

 

De focus is verschoven van afvalverbranding naar afvalscheiding. Vroeger werd het ongesorteerde afval verbrand. Nu willen we toe naar zoveel mogelijk afvalscheiding, zodat de waardevolle materialen die in afval zitten kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Om een voorbeeld te geven: van apart ingezameld plastic worden uiteindelijk nieuwe producten gemaakt, zoals opbergbakken, plastic speelgoed, tuinstoelen, leidingen en buizen.