Wat doet de gemeente zelf eigenlijk aan afvalscheiding?

Op dit moment wordt afval door de medewerkers gescheiden ingezameld via afvalbakken waar zowel plastic/blik/lege pakken, als papier, als gft, als restafval apart weggegooid kan worden.