Waarom is het scheiden van afval goedkoper?

Restafval kan niet worden hergebruikt en moet dus worden verbrand in verbrandingsovens. Dat is een dure zaak. De andere afvalstromen kunnen wel worden hergebruikt. Dat levert soms zelfs geld op, maar in ieder geval milieuwinst en is daardoor goedkoper.