Waarom is het scheiden van afval goedkoper?

Restafval is afval dat op geen enkele manier meer hergebruikt kan worden. Dit afval gaat naar de afvalverbranding. Het verbranden van afval is duur en wordt door de Rijksoverheid extra belast. Het verwerken van gescheiden afval zoals gft en papier, is veel goedkoper dan verbranden en levert soms zelfs geld op. Daarnaast levert het gescheiden verwerken van afval milieuwinst op.