Is het niet goedkoper om pas in de afvalcentrale het afval te scheiden in plaats van thuis? Het zogenoemde nascheiden?

Over de kosten en opbrengsten van het zogenoemde nascheiden (in de afvalcentrale) en het thuis afval scheiden (bronscheiding) worden landelijk verschillende discussies gevoerd. Tot nu toe is het thuis scheiden van afval de standaard omdat dit meer schonere en dus beter bruikbare grondstoffen oplevert dan wanneer het afval pas achteraf in de afvalcentrale word gescheiden. Daarnaast zijn er afvalstromen zoals gft, papier en textiel die bij nascheiding niet meer recyclebaar zijn omdat ze teveel vervuild zijn door het overige restafval.
De technieken om specifieke afvalstromen mechanisch uit het restafval te scheiden zijn wel volop in ontwikkeling, dit wordt op de voet gevolgd.