Waarom is het scheiden van afval in een hoogbouw of het centrum niet nodig?

Ook bewoners van hoogbouw of in het centrum, die gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers, kunnen hun afval gescheiden aanbieden. Voor papier, glas, plastic / blik / lege pakken en textiel staan door de hele gemeente vrij toegankelijke verzamelcontainers waar ook hoogbouw- of centrumbewoners gebruik van kunnen maken.
Alleen gft-afval wordt op dit moment nog niet gescheiden ingezameld bij de hoogbouw of in het centrum. Hier wordt wel onderzoek naar de mogelijkheden gedaan.