In de omliggende gemeenten wordt omgekeerd ingezameld. Krijgen we dat in Purmerend en Beemster ook?

Omgekeerd inzamelen is de laatste ontwikkeling op inzamelgebied. Hierbij wordt aan huis al het herbruikbare afval gescheiden opgehaald, terwijl het restafval weggebracht moet worden naar een ondergrondse verzamelcontainer, die centraal in de buurt staat. Soms wordt dit systeem ook uitgevoerd met het inzetten van containers aan huis voor alle afvalstromen, waarbij het restafval dan nog maar eens per vier weken wordt opgehaald. In Purmerend en Beemster zijn we nog niet zover. Momenteel doen we onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van deze manier van inzamelen.