“Afval scheiden heeft zeker zin”

Helaas denken veel inwoners nog altijd dat het gescheiden aanleveren van afval onzin is. Het zou toch allemaal op één grote hoop komen en zo de verbrandingsoven in gekieperd worden. “Dat is echt onzin”, stelt Ellen Hermens van de gemeente. “Maar ik begrijp heel goed dat de inwoners van Purmerend en Beemster de bomen door het afvalbos niet meer zien”. We bellen met Ellen, en vragen haar om opheldering.

Ellen houdt zich bezig met de verschillende afvalstromen in onze stad en hoe we die zo goed mogelijk van elkaar kunnen scheiden. Dé persoon die antwoord moet hebben op onze afvalvragen.

We horen allerlei termen langskomen, bronscheiding, nascheiding. Vertel ons eens meer.

“Tegenwoordig hebben we het over bronscheiding, nascheiding en voorscheiding. Bronscheiding is het scheiden van afval aan huis, zoals we het nu doen. Nascheiding en voorscheiding gebeurt in een scheidingsinstallatie bij de afvalverwerker. Hierbij wordt momenteel plastic/blik/drankkartons uit het restafval dat uit verzamelcontainers komt gehaald.”

Welke soorten afval zijn er?

“De lijst van verschillende soorten afval is te lang om op te noemen. Dus laten we het even beperken tot de meest gangbare afvalstromen. We halen nu apart op:
• gft en etensresten
• plastic/blik/drankpakken
• oud papier en karton
• glas
• textiel
• restafval

En we hebben nog grof huishoudelijk afval. Dat wordt vooral gebracht naar de milieustraat.”

En wat doen jullie met die verschillende soorten afval, als het opgehaald is?

“Algemeen geldt dat alles wat we gescheiden inzamelen ook gescheiden verwerkt wordt. We halen geen afval apart op om het later weer bij het restafval te gooien, dat is echt onzin en zou vooral zonde van onze tijd en inzet van mensen en materieel zijn.”

“Van het gft en etensresten wordt biogas en compost gemaakt. Het glas en papier wordt weer verwerkt tot glas en papier. Plastic vindt zijn weg naar nieuwe verpakkingen en allerlei andere plastic producten zoals broodtrommels en speelgoed. Het blik wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld koekenpannen. De drankkartons worden gescheiden in papier, plastic en aluminium en als zodanig ook gerecycled.”

Wie gebruikt dat gerecyclede plastic dan?

“Alle producten van Ecover bijvoorbeeld zitten in flessen van 100% gerecycled materiaal, Bar-le-Duc bronwater ook. Nike maakt al veel sportkleding van gerecycled plastic en het overgrote deel van kunststof bankjes, hekjes en bermpaaltjes is gemaakt van gerecycled materiaal.

Het is toch jammer is dat we fossiele grondstoffen blijven inzetten om o.a. plastic te maken terwijl we dit heel goed uit hergebruik kunnen halen en zo olie kunnen besparen.”

Ik lees juist regelmatig dat scheiden van afval geen zin heeft, leg eens uit?

“Het zijn meestal deze pakkende koppen in de media die een hoop gedoe veroorzaken. De uitspraken zijn gebaseerd op vaak prima onderzoeksrapporten. Die juist niet zeggen dat afvalscheiding onzin is, maar meer zeggen over de technologie die nodig is. De technologie voor het verder verbeteren van de verwerking van de gescheiden ingezamelde afvalstromen is momenteel volop in ontwikkeling. Dat geldt vooral voor plastic/blik/drankkartons. De afvalscheiding hiervan loopt uitstekend. De technologie voor het verwerken van al die verschillende soorten plastic is nog niet helemaal op zijn hoogtepunt. Echter, als we kijken naar gft, glas, papier en textiel, daarvan is het hergebruik zo hoog, het is echt zonde als we dit met het restafval verbranden.”

“Kort gesteld heeft afval scheiden gewoon zin. Waarom zou je gft voor €100 gaan verbranden als je het voor €50 tot compost kan verwerken. Daar hoeven we geen discussie over te voeren toch?”

Klopt, waarom legen jullie de bakken restafval niet vaker?

“We boden tot 2015 in Purmerend een heel hoog serviceniveau, door de bakken iedere week te legen. We waren daarmee één van drie gemeentes in Nederland die dat nog deden. Het resultaat was daarmee wel dat het scheidingspercentage heel laag was. In 2016 stapten we over op tweewekelijkse inzameling. Toen zagen we het scheidingspercentage stijgen en kon de afvalstoffenheffing omlaag. Dit jaar hebben we deze nog een keer naar beneden kunnen brengen. Even voor de duidelijkheid; alle complimenten hiervoor aan de bewoners die hun afval goed scheiden, dankzij hun inzet is dit bereikt. Dus ik denk dat dit wel aangeeft waarom we de bakken niet weer wekelijks legen. Vaker restafval ophalen levert meer inzamelkosten op en meer verbrandingskosten. Volgens mij willen we dat niet.”

In hoogbouw scheiden bewoners hun restafval en gft-afval niet. Moet dat ook niet anders?

“Dat heeft ermee te maken dat de woonsituatie in hoogbouw zich hier minder voor leent. Je moet al die verschillende soorten afval tenslotte in huis opslaan. We merkten echter dat de vraag toenam naar het apart weggooien van gft afval in hoogbouw. Daarom zijn we nu bezig met het inrichten van een pilot gft scheiding bij hoogbouw. Hiermee gaan we onderzoeken, samen met bewoners, wat de meest praktische manier van afvalscheiding is.”

Ik lees ook over statiegeld op kleine plastic flesjes en blik, waarom is dat?

“Kleine plastic flesjes en blik zorgen voor veel zwerfafval. Dat zwerfafval een belasting is voor het milieu, hoef ik denk ik niet meer uit te leggen. Het uitbreiden van het statiegeld naar kleine plastic flesjes levert hopelijk op dat ze minder op straat worden achtergelaten, maar worden ingeleverd. En ik zou heel blij zijn als statiegeld uiteindelijk ook op blik wordt gegeven.”

Wat wil je zelf nog toevoegen?

“Dat ik vind dat we absoluut goed bezig zijn. En ja, afval scheiden is soms gedoe, in de zomer hebben we last van fruitvliegjes, in de winter vriest ons afval vast in de bak, in de keuken moeten we allerlei afvalbakjes of zakjes hebben, kortom, we moeten het organiseren. Maar ik merk dat steeds meer mensen hieraan mee willen werken en inzien waarom het belangrijk is. Dat is fijn, want we moeten het samen doen.”

Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?

“Er is deze website www.afvalpurmerend.nl / www.afvalbeemster.nl, waar heel veel informatie te vinden is. Daarnaast mogen alle vragen over afval naar afval@purmerend.nl. En bellen mag natuurlijk ook: (0299) 452 452.”