Resultaten inwonersenquête afvalinzameling

In oktober vroegen we inwoners een enquête in te vullen over het scheiden van afval. We kunnen namelijk nog best iets meer afval scheiden. Uit onderzoek blijkt dat 80% van het restafval eigenlijk geen restafval is. Dit hoort thuis bij het bio-afval (de nieuwe naam voor gft en etensresten) of het afval van plastic/blik en drankkartons. Met de enquête vroeg wij inwoners hoe we het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk kunnen maken.

Praktische oplossingen
Ruim 1350 huishoudens in Purmerend deden aan het onderzoek mee. De belangrijkste uitkomst is dat inwoners hun afval willen scheiden, maar graag een praktische oplossing willen zien hiervoor. In het onderzoek geeft 48% aan dat zij hun plastic afval scheiden. Een groot deel van de inwoners geeft aan dat zij hier graag een bak voor aan huis willen hebben. Degene die geen extra container willen, geven meestal ruimtegebrek in de tuin als reden.

Hoogbouw
Een mooie uitkomst is ook dat inwoners van hoogbouw aangeven meer te zullen scheiden als verzamelcontainers voor plastic en bio-afval dicht bij het woongebouw staan.

Toekomstbestendig afvalbeheer
De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor het “toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2021 - 2025”. Hierin wordt beschreven hoe de afvalinzameling zich de komende jaren kan ontwikkelen, om in Purmerend toe te werken naar een duurzame en milieubewuste inzameling van grondstoffen.