Kunnen we geen ondergrondse containers krijgen in plaats van minicontainers?

Bij laagbouw is ruimte aanwezig voor minicontainers. Met minicontainers aan huis wordt het scheiden van afval makkelijker gemaakt.  Er zijn wel combinaties mogelijk van ondergrondse inzameling en minicontainers bij laagbouw. Aangezien de Rijksoverheid wil dat de afvalscheiding verder verbetert, denken we wel na over mogelijkheden die hier aan bijdragen.