Ondergrondse of minicontainers

“Kunnen we geen ondergrondse containers krijgen in plaats van minicontainers?”
Het antwoord is echter dat we bij laagbouw woningen geen inzameling met ondergrondse containers willen invoeren, omdat inzameling van huisvuil met ondergrondse containers tot slechtere afvalscheiding leidt. Aangezien de rijksoverheid wil dat de afvalscheiding juist verbetert denken we wel na over een andere manier van afval inzamelen.
Momenteel wordt er nagedacht om met nieuwe manieren de afvalinzameling te veranderen. In de loop van 2017 komt hierover meer duidelijkheid.