In de goede bak

Groente-, fruit- en tuinafval, etensresten
Veel papier en karton is herbruikbaar.
Glazen verpakking waar geen statiegeld op zit hoort in de glasbak.
Breng het naar één van de verzamelcontainers of inzamelpunten
Afval dat niet gescheiden kan worden ingezameld voor hergebruik.
Verpakkingsmateriaal
Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking.
Apparaten met een stekker of batterij moeten apart worden ingeleverd.
Klein chemisch afval (kca) bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.
Afval dat afkomstig is van een verbouwing, renovatie of sloop.
Asbest en asbesthoudend afval moet u naar de milieustraat brengen.
overzichtskaart afval verzamelcontainers
Bekijk op de kaart waar in Purmerend en Beemster verzamelcontainers staan.