Alles

Verzamelcontainers op de kaart

overzichtskaart afval verzamelcontainers
Bekijk op de kaart waar in Purmerend en Beemster verzamelcontainers staan.

Asbest

Asbest en asbesthoudend afval moet u naar de milieustraat brengen.

Restafval

Afval dat niet gescheiden kan worden ingezameld voor hergebruik.

Bouw- en sloopafval (BSA)

Afval dat afkomstig is van een verbouwing, renovatie of sloop.

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval, etensresten

Pages