In de minicontainer

Restafval

Afval dat niet gescheiden kan worden ingezameld voor hergebruik.

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval, etensresten

Papier

Veel papier en karton is herbruikbaar.