Naar de milieustraat

Asbest

Asbest en asbesthoudend afval moet u naar de milieustraat brengen.

Bouw- en sloopafval (BSA)

Afval dat afkomstig is van een verbouwing, renovatie of sloop.

Frituurvet en -olie

Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking.

Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval (kca) bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.

Apparaten

Apparaten met een stekker of batterij moeten apart worden ingeleverd.